İstehsalatda bədbəxt hadisə haqqında qanuna əsasən işə götürənlər işçiləri qarşısında öz məsuliyyətini sığortalayır və iş zamanı hər hansı bədbəxt hadisə baş verərsə həmin işçiyə təzminatı artıq məhkəmə qərarı ilə müəssisə yox, sığorta şirkəti ödəyir. İşə götürənlər dedikdə isə AR-da fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslər, dövlət orqanları nəzərdə tutulur. Bu sığorta növü isə İcbari Həyat Sığortası məhsuludur. Yalnız xüsusi rütbə daşıyan dövlət orqanlarının əməkdaşları bu sığorta növünə cəlb olunmur.

İcbari Həyat Sığortası üstünlükləri nədir?

Bu sığorta məhsulunun işə götürən üçün də üstün cəhətlərləri ondan ibarətdir ki, bu qanuna qədər zərərçəkmiş işçiyə təzminatı məhkəmə qərarına əsasən işəgötürən ödəyirdisə, artıq işəgötürə bu cür maddi xərclərdən də özünü sığortalamış olur. Belə ki, işçi heyətini icbari həyat sığorta növü üzrə sığortalayır, kiçik sığorta haqqı ödəyir və böyük maliyyə risklərindən müəssisəni sığortalamış olur.

Sığorta tarifi necə hesablanır?

Sığorta tarifi peşə riskinin dərəcəsindən və sığorta olunanların işlədiyi fəaliyyət sahəsindən asılı olaraq dəyişir. Belə ki, qulluqçular üçün (rəhbərlər, mütəxəssislər) illik əmək haqqı fondunun 0.2-0.5% qədər. Fəhlələr üçün illik əmək haqqı fondunun 0.4 - 2.0% qədər hesablanır.

Hansı bədbəxt hadisələrdə ödəniş ala bilərəm?

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə istehsalat prosesində baş verən və “İstehsalatda bədbəxt hadisə haqqında akt”la və ya məhkəmənin müvafiq qərarına əsasən bədbəxt hadisə kimi təsdiq edilən hadisə icbari həyat sığortası üçün ödəniş almağınıza səbəb ola bilər.

Sığorta ödənişini neçə gün ərzində ala bilərəm?

Sığorta ödənişini almaq üçün sığorta tələbi və müvafiq sənədlərin təqdim edildiyi tarixdən 10 iş günü ərzində (sığorta olunan öldükdə isə 2 iş günü ərzində) sığortaçı sığorta ödənişinin verilib-verilməməsi barədə qərar çıxarır və bu barədə faydalanan şəxsə rəsmi məlumat verərək ödəniş həyata keçirilir.

BAKU.WS