Bu gün bəşəriyyəti düşündürən, cəmiyyətin ciddi bəlasına çevrilən, insan cəmiyyətinin mənəvi və əxlaqi dəyərlərinə böyük zərbə vuran narkomaniya ən ağrılı problemlərdən biridir. Əfsuslar olsun ki, bu gün Azərbaycanda da narkotik vasitələr və psixotrop maddələrdən istifadə edən şəxslər mövcuddur.

Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyindən BAKU.WS-ə daxil olan məlumata görə, şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahı mövcuddur.

Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə hazırlanan siyahı belədir:

I siyahı. Narkotik vasitələr

Dərman preparatlarının beynəlxalq adı

Şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, yuxarı hədləri

Külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, yuxarı hədləri

1.

Asetilə edilən tiryək

0,5

50

2.

BDB (əsası və duzları)

0,2

1

3.

Etilmorfin

0,2

10

4.

Fentanil

0,0004

0,002

5.

Heroin

0,15

2

6.

Həşiş

1

100

7.

Həşiş qətranı

0,4

40

8.

Həşiş yağı

0,5

50

9.

Xaş-xaş kütləsi:

a) qurudulmuş

b) qurudulmayan

10

50

1000

5000

10.

Kokain

0,02

1

11.

Kodein (əsası və duzları)

0,2

10

12.

Marixuana-Kannabis:

a) qurudulmuş

b) qurudulmayan

 

5

25

500

2500

13.

Metadon

0,02

1,6

14.

Morfin (əsası və duzları)

0,05

2,5

15.

MBDB (əsası və duzları)

0,2

1

16.

Omnopon-pantopon

0,05

2,5

17.

Piritramid

0,05

2,5

18.

Propanidid

0,5

3

19.

Tiryək (o cümlədən ekstrasiya edilən)

0,5

50

20.

Trimeperidin

0,05

2

II siyahı. Psixotrop maddələr

Dərman preparatlarının beynəlxalq adı

Şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, yuxarı hədləri

Külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, yuxarı hədləri

1.

Amfetamin

0,15

2

2.

Amobarbital

0,6

3,0

3.

Alprazolam

0,03

0,1

4.

Allobarbital

1

10

5.

Aminoreks

0,01

0,1

6.

Asetildihidrokodein

0,01

1

7.

Brolamfetamin

0,001

1,002

8.

Buprenorfin

0,05

2,5

9.

Butalbital

0,75

7,5

10.

Barbital

0,6

15

11.

Benzfetamin

0,75

7,5

12.

Bromazepam

1

10

13.

Butobarbital

1,5

1,5-n yuxarı

14.

DET

0,02

1

15.

DMA

0,02

1

16.

DMQP

0,05

5

17.

DOET

0,001

0,01

18.

Deksafetamin

0,15

1,5

19.

Delorazepam

0,03

0,5

20.

Diazepam

2

50

21.

Estazolam

0,2

0,5

22.

Etxlorvinol

5

50

23.

Etinamat

5

50

24.

Etil Loflazepat

0,02

0,2

25.

Etilamfetamin-N-etilamfetamin

0,3

3

26.

Etisiklidin

0,01

100

27.

Efedron

0,3

3

28.

Efedrindən kustar yolla alınan preparatlar

1

100

29.

Fenetillin

0,5

5

30.

Fenmetrazin

0,5

5

31.

Flunitrazepam

0,1

0,5

32.

Fenkamfamin

0,8

8

33.

Fenproporeks

0,2

2

34.

Fludiazepam

0,05

0,5

35.

Flurazepam

0,3

3

36.

Fendimetrazin

0,7

7

37.

Fenobarbital

2,5

15

38.

Fentermin

0,15

1,5

39.

Fepranon

0,2

1,6

40

Xlordiazepoksid

1

10

41.

Katinon

0,02

1

42.

Kamazepam

0,3

3

43.

Klobazam

0,2

2

44.

Klonazepam

0,1

1

45.

Klorazepat

0,2

2

46.

Klotiazepam

0,15

1,5

47.

Kloksazolam

0,1

1

48.

Katin (+) – Norpsevdoefedrin

0,2

2

49.

Ketazolam

0,3

3

50.

QOMK

40

300

51.

Qalazepam

1

10

52.

Qaloksazolam

0,5

5

53.

Qlütetimid

2,5

25

54.

Levamfetamin

0,15

1,5

55.

Levometamfetamin

0,15

1,5

56.

Lefetamin

0,75

7,5

57.

Loprazolam

0,2

2

58.

Lorazepam

0,15

1

59.

Lormetazepam

0,1

0,5

60.

(+)- Lizerqid

0,0001

0,0001-dən yuxarı

61.

MDE, N-etil MDA

0,02

1

62.

MDMA (MDMA)

0,03

5

63.

Meskalin

0,03

5

64.

Metkatinon

0,15

1,5

65.

4-metilaminoreks

0,01

0,01-dən yuxarı

66.

MMDA

0,02

1

67.

Metafetamin

0,15

2

68.

Metafetamin resemat

0,15

1,5

69.

Metakvalon

0,05

1

70.

Mazindol

0,1

1

71.

Medazepam

0,2

2

72.

Mefenoreks

0,6

6

73.

Meprobamat

5

25

74.

Metilfenobarbital

1

10

75.

Metiprilon

2

20

76.

Midazolam

1,5

10

77.

N-qidrooksi MDA

0,02

1

78.

Nimetazepam

1,5

10

79.

Nitrazepam

1

5

80.

Oksazepam

1,5

10

81.

Oksazolam

1

10

82.

Paraqeksil

0,05

5

83.

PMA

0,02

1

84.

Psilosin, psilotsin

0,01

0,1

85.

Pentozosin

0,03

1,5

86.

Psilosibin

0,01

0,1

87.

Pemolin

0,4

4

88.

Pinazepam

0,15

1,5

89.

Pipradrol

0,3

13

90.

Prazepam

0,3

3

91.

Pirvaleron

0,4

4

92.

Pentobarbital

0,6

30

93.

Rolisiklidin

0,01

0,01-dən yuxarı

94.

Sekobarbital

0,75

7,5

95.

Zipeprol

0,5

3

96.

STP, DOM

0,002

0,002-dən yuxarı

97.

Siklobarbital

0,2

20

98.

Tenosiklidin

0,01

0,01-dən yuxarı

99.

Tenamfetamin

0,002

1

100.

Temazepam

0,2

2

101.

Tetrazepam

1

10

102.

Triazolam

0,015

0,02

103.

Vinilbital

1,5

15

104.

Zolpidem

1

10

Orxan Hüseyn

BAKU.WS